จัดฟันบางนา: คำแนะนำการปฎิบัติตัว หลังเสร็จสิ้น “การจัดฟัน”

news

จัดฟันบางนา: คำแนะนำการปฎิบัติตัว หลังเสร็จสิ้น “การจัดฟัน” สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื้่องฟัน เช่น ฟันเหยิน ฟันซ้อน ฟันเรียงกันไม่สวย ต้องมีความคิดที่จะไปดัดฟันแน่นอน สำหรับใครที่ดัดฟันมาเรียบร้อนยแล้วต้องทนทุกทรมานมานานหลายปีกันเลยใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าจะเป็นกินของแข็งไปเหล็กก็หลุด ถึงเวลาเปลี่ยนยางทีไรนึกถึงความปวดร้าวทุกที พอใกล้จะจัดเสร็จก็ต้องมาใส่รีเทนเนอร์ทุกวัน คำที่ทุกคนชอบพูดกันว่า ดัดฟันมาเพื่อใส่รีเทนเนอร์ตลอดชีวิตฮ่าๆ พูดเหมือนเวอร์แต่มันเป็นเรื่องจริง ถ้าเราไม่ใส่รีเทนเนอร์ฟันของเราก็จะล้ม สุดท้ายต้องไปดัดฟันใหม่ วันนี้เลยนำเรื่องราวที่คนใส่รีเทนเนอร์ต้องเคยทำ มาบอกกัน

1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เหนียว แข็ง หรือ บดเคี้ยว ยาก เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน

2. รักษาความสะอาดของช่องปากให้ดี แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แต่ละครั้ง ใช้เวลา มากกว่า 5 นาที

3. การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังการจัดฟัน หรือ รีเทนเนอร์
หลังจากการจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยจัดฟันทุกคน ใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังการจัดฟัน หรือ รีเทนเนอร์ (retainer) เครื่องมือนี้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคงสภาพ หรือคงตำแหน่งของฟันหลังจากการจัดฟันไม่ให้เคลื่อนไปจากตำแหน่งสุดท้ายที่จัดไว้ ผู้ป่วยควรจะได้รับรีเทนเนอร์ภายใน 1 สัปดาห์หลังถอดเครื่องมือจัดฟันที่ติดอยู่บนผิวฟันออก และหลังจากผู้ป่วยได้รับรีเทนเนอร์แล้ว ควรจะใส่รีเทนเนอร์ให้ได้มากที่สุด หรือ นานที่สุด โดยทั่วไป คลินิกทันตกรรมคุณหมอแนนจะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์ดังนี้

1 เดือนแรก : ใส่ตลอดเวลา ถอดออกเฉพาะเมื่อผู้ป่วยจะทำความสะอาดฟัน หรือรับประทานอาหาร และควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเหนียวหรือแข็งหรืออาหารที่ต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวมาก
เดือนที่ 2-6 : ถ้าทำได้ ให้ใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลา และปฏิบัติเช่นเดียวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังการถอดเครื่องมือจัดฟันในเดือนแรก หากไม่สามารถทำได้ จะต้องใส่รีเทนเนอร์อย่างน้อย วันละ 12 ชั่วโมง
หลังจากเดือนที่ 6 : ใส่รีเทนเนอร์เฉพาะเวลานอน หรืออย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และควรที่จะใส่ไปตลอดชีวิต เพื่อป้องกันการเคลื่อนตำแหน่งของฟัน

4. ขณะไม่ใช้งานรีเทนเนอร์ ควรแช่รีเทนเนอร์ไว้ในน้ำสะอาด

5. กรณีรีเทนเนอร์แตก หัก เสียหาย ควรรีบซ่อม หรือ ทำ รีเทนเนอร์ใหม่ โดยเร็วที่สุด

6. การทำความสะอาดรีเทนเนอร์ : ทุกครั้งหลังใช้งาน หรือ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ควรทำความสะอาดรีเทนเนอร์ ด้วยน้ำสบู่ หรือ น้ำยาล้างจ้าน ล้างให้สะอาด ขัดถูเบาๆ ด้วยแปรงขนนุ่ม

7. กรณีได้รับแบบจำลองฟันจากคลินิก ควรเก็บแบบจำลองฟันไว้

8. ควรพบทันตแพทย์ ทุกๆ 6-12 เดือน เพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ