การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่

news

รัฐบาลใหม่ควรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศต่อไป ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมผ่านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่โดยผู้ผลิตหรือผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิตอลของพนักงานยังเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งเพื่อดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจตะวันออกซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่เปิดตัวโดยรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหาร

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวถึงตัวเลขการส่งออกที่ลดลงตั้งแต่กลางปี ​​2018 กระตุ้นให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีใหม่ในตลาดใหม่โดยกล่าวถึงแอฟริกาและรัสเซียว่าเป็นเป้าหมายสำหรับการส่งออกของไทย รัฐบาลใหม่ควรสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงรูปแบบดิจิทัลของพวกเขาเช่นเดียวกับการปรับลดอัตราค่าจ้างแรงงานนายยุนย่งไทยเจริญเจริญรองประธานบริหารคนแรกและหัวหน้าศูนย์ข่าวกรองเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์กล่าว